Cultius energètics de curta rotació

Fa 15 anys, Antoine Dalle va començar a plantar salze de molt curta rotació a França. Els més pessimistes pensaven que aquest model no perduraria en el temps.

Finalment, aquest tipus de producció agrícola amb una planta llenyosa és cada vegada més sol·licitat pels industrials. Amb una remuneració atractiva per hectàrea, els agricultors estan oberts a aquest tipus de producció.

Les espècies més utilitzades a França són el salze, el pollancre, l’eucalipt i l’acàcia. Al nord d’Europa es prefereix el salze, mentre que a Espanya trobem més fàcilment el pollancre i l’eucaliptus.

De fet, és una producció agrícola, elegibles per a les primes de la Política Agrícola Comuna.
Es seleccionen espècies conreades per a la sembra en zones de producció adequada per a una producció optimitzada per hectàrea. Així, es manté la plantació.

L’activitat i la destinació dels sòls es mantenen invariables. Els cultius energètics compleixen plenament els objectius de reduir els productes fitosanitaris, ja que només hi ha prevista una única aplicació per als quinze anys de plantació.

Leave a Reply