Serveis administratius i subvencions

Assistència en la gestió de diferents tasques administratives

Conscients que els agricultors estan molt ocupats a la seva explotació, i que la producció és el més important, els oferim els nostres serveis per tal d’alliberar-los de la càrrega administrativa gràcies al nostre servei externalitzat.

És crucial tractar tots els temes al mateix temps en una explotació agrícola, però el més destacat continua sent la producció. Dalle Consulting us ofereix aleshores un servei administratiu externalitzat.

El nostre equip d’experts és capaç d’ajudar-vos a dur a terme els vostres dossiers per:

  • Subvencions

  • Traçabilitat

  • Pla de fertilització

  • Certificacions

El nostre servei es realitza generalment en tres etapes i de forma telemàtica, per tal d’evitar desplaçaments innecessaris, i així, no perdre temps:

  • Una primera videoconferència d′una hora per definir el projecte i els vostres objectius

  • Una segona videoconferència per validar el vostre dossier i confirmar tots els elements

  • L′última videoconferència al tancament de la missió.