Algunes zones del món són molt favorables per a una agricultura de qualitat. Tanmateix, a causa de la manca de recursos econòmics, tècnics o d’habilitats, de vegades no es compleixen les condicions per a la realització de projectes sostenibles i rendibles. Us podem ajudar en la gestió d’aquests projectes.

Dalle Consulting ofereix intervencions limitades en el temps i l’espai, que tenen com a objectiu millorar l’agricultura d’una zona amb focus l’interès col·lectiu o privat.

Els interessos són difícils de definir, perquè són específics a cada projecte, però entre els diferents objectius possibles d’un projecte de desenvolupament agrícola, podem esmentar:

 • L’augmentació del valor afegit creat per l’agricultura/agricultor;
 • La seguretat alimentària d’una zona, la incrementació de la productivitat dels treballs agrícoles;
 • L’obtenció d’ingressos monetaris per a una determinada població;
 • La millora de l’impacte ambiental,
 • El desenvolupament i suport de projectes d’agrovoltaisme.

 

Això es tradueix en diverses intervencions:

 • Projecte de reg públic;
 • Creació i estructuració d’una cooperativa de compra/venda;
 • Experimentació de la introducció d’una nova tècnica o varietat de plantes i després assessorament tècnic per difondre aquesta innovació;
 • Microcrèdit per a la compra de mitjans de producció agrícola;
 • Recerca de terres per als seus projectes agrícoles;
 • Elaboració d’expedients administratius i sol·licituds de subvencions;
 • Recerca de finançament o coaching agrícola.

Així és com proporcionem la nostra anàlisi per als líders de projectes.

Actius a diferents països, com a Benín on tenim una base per actuar a l’Àfrica Occidental, som mòbils i disponibles per assolir els vostres objectius.