Càlculs de petjada de carboni d'organisations®


Empreses, autoritats locals, associacions, feu el primer pas en la vostra descarbonització

Davant les preocupacions sobre l’escalfament climàtic mundial a principis del segle XXI, l’Agència Francesa per a ala Transició Ecològica (ADEME) va crear el 2004 el “Bilan Carbone®”.
Aquest mètode oficial i reconegut internacionalmente permet comptabilitzar totes les emissions de gasos d’efecte hivernacle directes i indirectes vinculades amb una organització.

Què és un Bilan Carbone® (Càlcul de petjada carboni)?

Dalle Consulting disposà de la llicència d’explotació Bilan Carbone® (Càlcul de petjada carboni) emesa per l’Associació Bilan Carbone (creada per ADEME l’any 2011). Estem qualificats per auditar empreses, associacions, institucions públiques, explotacions agrícoles i col·lectivitats.

Desenvolupat per l’ADEME (Agència Francesa de Medi Ambient i Gestió de l’Energia), el Bilan Carbone® permet mesurar i establir les emissions directes i indirectes de gasos d’efecte hivernacle emeses per una organització. Des de l’any 2011, l’Associació Bilan Carbone (ABC) gestiona aquestes diferents mesures i controla l’eina utilitzada.

Aquest mètode de càlcul compleix amb les normes nacionals i internacionals GHG Regulatory Report, ISO 14064-1 i 14069 i GHG Protocol.

En el marc proposat per l’ABC i personalitzat per Dalle Consulting, les organitzacions poden invertir-se el 100% en la reducció del seu impacte ambiental per tal de controlar-lo, o fins i tot reduir-lo.

Per mesurar la seva petjada de carboni, el Bilan Carbone® analitza les tres categories d’elements d’emissió de GEH, també anomenats Scope. Aquestes tres categories s’enumeren de la següent manera:

 • SCOPE 1 :

  Les emissions directes de GEH, produïdes pel consum d’energia de l’activitat,

 • SCOPE 2 :

  Les emissions indirectes de GEH, vinculades al consum energètic de l’activitat,

 • SCOPE 3 :

  Les altres emissions indirectes de GEH. Inclouen els GEH produïts aigües amunt i aigües avall de l’activitat.

OBJECTIUS

La finalitat de realitzar una avaluació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (BEGES o avaluació de GHG) és avaluar la quantitat de gasos d’efecte hivernacle generada per una activitat.

Realitzar un Bilan Carbone® (Càlcul de petjada carboni) forma part de l’estratègia de la vostra estructura. Aquest enfocament us ofereix:

 • Una estructuració de la seva política ambiental,

 • Una visibilitat de la vostra vulnerabilitat a les dependències energètiques,

 • Una identificació del vostre pla d′acció per reduir la vostra factura energètica i el vostre impacte global,

 • Una possibilitat de comunicació sobre aquest enfocament social,

 • L’implicació dels empleats i socis mitjançant aquest exercici.

La definició dels perímetres del Bilan Carbone® permet abordar cada enfocament de manera diferent, segons els objectius de cada organització.

Aquest mètode s’emmarca dins d’un pla d’actuacions que s’han d’implementar orientades a reduir el seu impacte ambiental i les seves emissions de GEH.

Segons els perímetres definits, el Bilan Carbone® proporciona visibilitat sobre les dependències i vulnerabilitats d’una activitat relacionada amb l’energia. 

De fet, aquesta iniciativa porta a un pensament estratègic alhora que desenvolupa les seves activitats.

Diferents passos són essencials en el nostre procés de col·laboració:

PER QUÈ NOSALTRES?

El Bilan Carbone® és una eina que et permet calcular les teves emissions per entendre els teus punts forts i febles davant els reptes del demà (taxa carboni, augment dels costos energètics, etc.). Per fer-ho, l’equip de Dalle Consulting t’acompanya en la teva estratègia de descarbonització i més concretament en la teva transició energètica.

Podem donar suport a la seva estructura a llarg termini, oferint solucions innovadores per a la transició energètica en fi de reduir el seu impacte ambiental, així com oportunitats per compensar les seves emissions.

Amb la nostra visió 360°, tenim un seguiment personalitzat i compromès en la transició dels nostres clients.

Molt sovint, les organitzacions identifiquen una de les seves activitats com un gran emissor de gasos d’efecte hivernacle. Tanmateix, el Bilan Carbone®, destaca altres criteris més importants i ofereix una visió de totes les accions a realitzar.

Els nostres serveis es co-construeixen després d’un intercanvi sobre les seves necessitats i expectatives.

A més, tot el nostre equip us ofereix un intercanvi sobre  la seva estratègia de transició. 

L’anàlisi de dades ens permetrà oferir-vos solucions que us permetran destacar els vostres llocs consumidors d’energia/cars. Construirem una estratègia junts perquè pugueu fer economies.

OFERTES COMPLEMENTÀRIES

Per poder implicar-se completament en solucions de descarbonització, és important entendre clarament els pros i els contres del nostre impacte.

Cada organització pot beneficiar-se de tallers que permeten als seus equips entendre d’una manera divertida i senzilla quines accions cal dur a terme per realitzar una transició energètica efectiva.

DALLE Consulting també dona suport a les empreses oferint solucions innovadores per satisfer els seus projectes, necessitats i problemes energètics.

Gràcies als nostres enginyers, així com en solucions innovadores d’alt rendiment, principalment de l’EIT InnoEnergy, volem donar-vos suport i facilitar-los tot el procés de la transició.

Ja sigui en producció d’energia, emmagatzematge d’energia, mobilitat o immobiliari (i molts altres sectors), ens ocupem de la vostra problemàtica al 100%  amb cura.

El nostre objectiu és anar més enllà del càlcul d’emissions de GEH. El nostre equip, motivat per temes climàtics, us ofereix la seva visió general de la temàtica ambiental. Cada servei és únic, estem a la vostra disposició per parlar del vostre projecte.