Estudi de jaciment i estructuració de projectes de biomassa


Per a projectes d’energia amb fusta, metanització, querosè verd i química verda

Amb més de 15 anys d’experiència en agricultura i cultura energètica, Antoine Dalle, CEO de Dalle Consulting, té una visió global del dipòsit de biomassa a França, Andorra i el nord d’Espanya. També té molts contactes en aquest sector.

Els nostres equips donen suport als líders de projectes que tenen necessitats de biomassa. Primer estudiem els projectes en qüestió i les necessitats de subministrament de biomassa abans de realitzar un estudi complet del dipòsit disponible. A continuació, posem en contacte els proveïdors seleccionats i els líders del projecte amb finalitat de signar els diferents contractes de subministraments..

Per acabar, durant la fase d’explotació del projecte, supervisem els lliuraments i la qualitat de la biomassa entrant per tal de garantir la satisfacció dels nostres clients.

Podem dur a terme estudis de jaciments de fusta (estelles forestals, fusta triturada, serradures, estelles de serradora, fusta reciclada de classe A i classe B, etc.), però també de dipòsits de biomassa per a sectors en desenvolupament com el querosè verd, la metanització i la química verda.

Pel que fa als projectes d’energia amb fusta, també oferim solucions innovadores de calderes adaptades a les necessitats dels nostres clients mitjançant la nostra associació amb l’accelerador de star ups europeu EIT InnoEnergy.

Finalment, en cas que no hi hagi un dipòsit de biomassa a prop d’un projecte, podem signar associacions amb agricultors locals per gestionar plantacions dedicades o cultivar-hi cultius energètics.