Estudi de jaciment i estructuració de projectes de biomassa


Per a projectes d’energia amb fusta, metanització, querosè verd i química verda

Amb més de 15 anys d’experiència en agricultura i cultura energètica, Antoine Dalle, CEO de Dalle Consulting, té una visió global del dipòsit de biomassa a França, Andorra i el nord d’Espanya. També té molts contactes en aquest sector.

  Jaciment de biomassa

Jaciment de biomassa

Els nostres equips donen suport als líders de projectes que tenen necessitats de biomassa. Primer estudiem els projectes en qüestió i les necessitats de subministrament de biomassa abans de realitzar un estudi complet del dipòsit disponible. A continuació, posem en contacte els proveïdors seleccionats i els líders del projecte amb finalitat de signar els diferents contractes.

Per acabar, durant la fase d’explotació del projecte, supervisem els lliuraments i la qualitat de la biomassa entrant per tal de garantir la satisfacció dels nostres clients.

Podem dur a terme estudis de jaciments de fusta (estelles forestals, fusta triturada, serradures, estelles de serradora, fusta reciclada de classe A i classe B, etc.), però també de dipòsits de biomassa per a sectors en desenvolupament com el querosè verd, la metanització i la química verda.

Pel que fa als projectes d’energia amb fusta, també oferim solucions innovadores de calderes adaptades a les necessitats dels nostres clients mitjançant la nostra associació amb l’accelerador de star ups europeu EIT InnoEnergy.

Finalment, en cas que no hi hagi un dipòsit de biomassa a prop d’un projecte, podem signar associacions amb agricultors locals per gestionar plantacions dedicades o cultivar-hi cultius energètics.